behandeling

behandeling

in de behandeling maak ik gebruik van verschillende behandelmethoden

EMDR therapie

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, afgekort EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van nare herinneringen aan een schokkende gebeurtenis. Deze schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat u zich anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving.

cognitieve gedragstherapie

Deze vorm van therapie gaat uit van de invloed van je denken op je gevoelsleven en je doen en laten. Soms zullen we samen uitzoeken of de gedachten wel kloppen, soms zullen we juist oefenen met “het denken” minder serieus te nemen. Daarbij zullen we gaan onderzoeken of het mogelijk is langzaam ander gedrag te gaan uitproberen. Soms maakt mindfulness (bewust worden van het hier en nu) ook deel uit van de behandeling. Onder de cognitieve gedragstherapie zijn diverse variaties bekend zoals schematherapie en ACT. Afhankelijk van de klachten en uw persoonlijke voorkeur zal samen met u gekeken worden wat het beste past. Bij de behandeling hoort vaak het maken van thuisoefeningen. Immers de klachten komen thuis het meest voor en daar zal dus met ander gedrag geoefend gaan worden.