kosten

De psychologische behandeling in mijn praktijk valt onder de basis generalistische
geestelijke gezondheidszorg (BGGZ) en wordt geheel vergoed vanuit de basisverzekering
als ik een contract heb met uw zorgverzekeraar. Houdt u wel altijd rekening met een
eventueel resterend eigen risico van € 385,- of hoger als u voor een hoger eigen risico heeft
gekozen. Dit eigen risico geldt per kalenderjaar.
Ik heb contracten met de volgende verzekeraars
 CZ, Ohra, DeltaLoyd, Nationale Nederlanden
 Menzis (anderzorg)
 VGZ (IZA, IZZ, UMC UNIVE Zekur, Besured, promovendum)
 DSW
 Zilveren Kruis (Achmea, Friesland)
 Zorg en Zekerheid
 ONVZ/Vvaa
 Caresq /Aevitea
Met de andere zorgverzekeraars (ASR/Ditzo) heb ik geen contract. Informeer in dat geval
goed wat uw eigen bijdragen zijn voor ongecontracteerde zorg. Dit verschilt per
zorgverzekeraar en per polis.


Tarief ongecontracteerde zorg
De tarieven worden sinds dit jaar berekend per 15 minuten. Voor een diagnostisch consult is het
tarief anders dan voor een behandel consult. De gesprekken duren over het algemeen 45, 60, 75
of 120 minuten. Door de NZa (de Nedelandse Zorgautoriteit), zijn tarieven vastgesteld, geldend
voor 2023 voor gz-psychologen. Deze tarieven zijn als volgt:
45 minuten diagnostiek: € 151,07
60 minuten diagnostiek  € 173,40
45 minuten behandeling: € 128,40
60 minuten behandeling: € 152,50

Kosten voor te laat afzeggen of niet nagekomen afspraken
U kunt te alle tijden uw afspraak afzeggen of verzetten. Dit kan via whats app, mail of door
een voicemail in te spreken. Doe dit wel tijdig en minstens 24 uur voordat de afspraak
plaatsvindt.
Te laat of niet nagekomen afspraken worden door mij in rekening gebracht middels een
factuur aan u en bedraagt € 55,-. U kunt deze kosten niet bij uw zorgverzekeraar declareren.
In verband met COVID-19 krijgt u van mij geen rekening als u vanwege het naleven van de
regels van de RIVM niet op uw afspraak kunt komen.
Het te laat afzeggen van afspraken heeft tot gevolg dat de wachtlijsten langer worden.
Wanneer u geen bericht achter laat en niet op de afspraak komt zal ik u proberen te bereiken
wanneer dat niet lukt zal het no show tarief in rekening gebracht worden.