home aanmelden contact

Kosten

Voor het jaar 2019 zijn er contracten met bijna alle verzekeraars afgesloten behalve met Caresq (Promovendum, National Academic en Besured), CZ, Delta Lloyd, DSW, Stad Holland Twente,ASR, De Amersfoortse, Ditzo. Voor ongecontracteerde zorg geldt dat u een gedeelte van de nota vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt kunt u bij ons of bij uw zorgverzekeraar navragen. De verzekeraars vergoeden alleen zorg wanneer er een verwijsbrief is van de huisarts. Ook moet er sprake zijn van een stoornis zoals een angststoornis, depressieve stoornis etc. Uitgesloten van vergoeding zijn (partner)relatieproblemen, aanpassingsstoornis, levensfaseproblematiek. Voor gecontracteerde verzekeraars geldt dat wij dit met uw zorgverzekeraar regelen. Houdt u wel in alle gevallen rekening met een eventueel resterend eigen risico.

Tarieven m.i.v. 1-1-2018: Individueel consult (45 minuten + 15 minuten administratie) € 94 Emailconsult of telefonisch consult (15 minuten) € 23,50 EMDR (90 minuten) €188 Verslag / rapportage* uurtarief

Indien u een afspraak 24 uur van te voren afmeldt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. U kunt t.a.t een bericht inspreken op de voicemail, ook in het weekend: 0252-674798 of een email sturen. De tijd waarop u inspreekt / mailt, geldt als afmeldtijd. Niet tijdig afgemelde en niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De kosten hiervoor bedragen € 45 en zullen bij u in rekening worden gebracht.

Inzake betalingen van cliëntcontacten wordt verwezen naar de Algemene Betalingsvoorwaarden van het NIP, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

* verslagen en rapportages vallen buiten de vergoeding door uw zorgverzekeraar en zijn dus voor eigen rekening.