aanmelding en wachttijd

Aanmelding

Wanneer u zich aanmeldt neem ik contact met u op om u te informeren over de wachttijd. Ik werk nauw samen met praktijk Hijnen en om de wachtlijsten bij ons zo kort mogelijk te houden hebben we een gezamenlijke wachtlijst.

U kunt zich aanmelden via de site of bellen en een voicemail achterlaten of een mail sturen met uw naam en telefoonnummer.

Intakegesprek

In het gesprek met u probeer ik duidelijkheid te krijgen in het hoe en waarom van uw klachten. We onderzoeken samen waar de klachten vandaan komen en gaan samen uitzoeken aan welke doelen u wilt werken in de therapie. Wat wilt u anders in uw leven?

We maken afspraken over de frequentie en het soort behandeling u nodig heeft en bij u past.

Behandeling

In de behandeling maak ik gebruik van verschillende behandelmethoden.

EMDR therapie

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, afgekort EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van nare herinneringen aan een schokkende gebeurtenis. Deze schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen. Vastlopen in de verwerking zorg ervoor dat u zich anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving.

Cognitieve gedragstherapie

Deze vorm van therapie gaat uit van de invloed van je denken op je gevoelsleven en je doen en laten. Soms zullen we samen uitzoeken of de gedachten wel kloppen, soms zullen we juist oefenen met “het denken” minder serieus te nemen. Daarbij zullen we gaan onderzoeken of het mogelijk is langzaam ander gedrag te gaan uitproberen.

Soms maakt mindfulness (bewust worden van het hier en nu) ook deel uit van de behandeling.

Onder de cognitieve gedragstherapie zijn diverse variaties bekend zoals schematherapie en ACT. Afhankelijk van de klachten en uw persoonlijke voorkeur zal samen u gekeken worden wat het beste past.

Bij de behandeling hoort vaak het maken van thuisoefeningen. Immers de klachten komen thuis het meest voor en daar zal dus met ander gedrag geoefend gaan worden.

VR-therapie

Met behulp van een VR-bril kunt u bij mij op een gecontroleerde manier leren om om te gaan met blootstelling aan hetgeen u angstig vindt.

Klachten

U kunt bij mij terecht voor de volgende klachten:

  • Angsten
  • Depressie, somberheid
  • Klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis
  • Rouw en verlieservaringen
  • Overspannenheid en burn out
  • Lichamelijke klachten die geen aanwijsbare oorzaak hebben
  • Dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen
  • Eetproblemen

Om voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen heeft u bij aanmelding een verwijsbrief van de huisarts nodig.