home aanmelden contact

Aanmelden

Om u aan te melden kunt u een mail sturen naar psycholoogdurieux@ziggo.nl of kehijnen.psycholoog@quicknet.nl In de mail kunt u uw naam en telefoonnummer vermelden waarna u op zo kort mogelijke termijn wordt gebeld of gemaild. U kunt zich ook telefonisch aanmelden op 0252 674798. De telefonische bereikbaarheid is beperkt doordat de telefoon doorgeschakeld staat op de voicemail tijdens therapiegesprekken. U kunt altijd een bericht inspreken dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. In de regel dezelfde dag (mits op doordeweekse dagen). Omdat er een samenwerkingsverband is met praktijk K.E. Hijnen kan het zijn dat mijn collega contact met u opneemt. Wij verdelen de aanmeldingen zo dat iedereen zo spoedig mogelijk een afspraak kan maken voor een intakegesprek.

Wachttijden: Binnen 3 tot 6 weken na uw eerste contact met onze praktijk krijgt u een intakegesprek (aanmeldwachttijd maximaal acht weken) en de behandeling loopt vanaf deze intake zonder wachttijd door (behandelingswachttijd n.v.t.). De wachttijd is op dit moment voor iedereen hetzelfde, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd. Indien u voorkeur heeft voor een behandelaar, dag of tijd kan het voorkomen dat de wachttijd iets langer is. Mocht u de wachttijd te lang vinden, kunt u altijd contact opnemen met ons, wellicht is er een snellere mogelijkheid bij een collega binnen onze coƶperatie Psyzorg Haarlemmermeer Kennemerland (www.psyzorghk.nl). U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (ook wel de treeknormen genoemd).

Voor de aanmelding is een verwijzing van uw huisarts vereist indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Bij de eerste afspraak moet u deze verwijzing meenemen en wordt u gevraagd naar uw legitimatiebewijs en verzekeringspasje.

Uw rechten Alle BIG geregistreerde psychologen zijn verplicht zich te houden aan hun beroepscode en de regels die de Nederlandse Zorg Autoriteit stelt. Ook zijn er bepaalde regels die zorgverzekeraars hebben opgenomen in hun contracten.

Wettelijk zijn uw rechten beschermd door een uitgebreide regelgeving.

De belangrijkste zijn: Beroepscode voor psychologen Beroepscode voor psychotherapeuten De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Informatie over deze regelgeving vindt u op de volgende website: www.psynip.nl

Mocht u een klacht hebben in verband met de therapie dan is dat altijd verstandig dit eerst met de therapeut zelf te bespreken. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich voor meer informatie over de klachtenregeling wenden tot het NIP www.psynip.nl (tel. 020-4106222).